Dodatni posao – šansa više

Za veliki deo zaposlenih građanki i građana širom sveta, a i u Srbiji, dodatni posao je danas veoma česta pojava. U doba ekonomske krize i recesije, on predstavlja realnu potrebu stanovištva, kako bi održali ili poporavili postojeći standard. Međutim, do njega se ne dolazi lako. Preko 200 miliona ljudi širom sveta danas nema posao, među […]

Share