Najbolji poslovi u Evropi

Ekonomska kriza koja se iz zemalja evrozone preliva u Srbiju nije olakšala praćenje situacije koji su najbolji poslovi u Evropi. Evropska kriza koja traje već treću godinu ispoljava se smanjenim plasmanom robe i investicija na tržišta zemalja EU. Evropa mora da i se i dalje oslanja na jevtiniju radnu snagu iz inostranstva, i tzv. zemalja […]

Share

Honorarni poslovi od kuće

Prateći savremeno tržište rada u razvijenom svetu, ali i u Srbiji, možemo videti da honorarni poslovi od kuće postaju sve traženiji. Takođe uzimaju sve više učešća u ukupnom broju poslova koji se nudi na tržištu rada. Najveća prednost ove vrste poslova je mogućnost određivanja sopstvenog radnog vremena, mogućnost veće zarade, i na kraju ali ne […]

Share

Dodatni posao – šansa više

Za veliki deo zaposlenih građanki i građana širom sveta, a i u Srbiji, dodatni posao je danas veoma česta pojava. U doba ekonomske krize i recesije, on predstavlja realnu potrebu stanovištva, kako bi održali ili poporavili postojeći standard. Međutim, do njega se ne dolazi lako. Preko 200 miliona ljudi širom sveta danas nema posao, među […]

Share