Kurs za brokera

U skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata Komisija za hartije od vrednosti organizuje kurs za brokera. To je jedan od tri kursa koje organizuje Komisija za HoV. Ostala dva su kurs za portfolio menadžera i kurs za investicionog savetnika. Pravilnikom o sticanju zvanja i dobijanju dozvole za obavljanje poslova […]

Share

Škola za Brokere

Škola za brokere je neophodan preduslov kako bi se neko lice bavilo poslom brokera na berzi ili forexu. Učesnici berze su brokeri, dileri, investicioni savetnici i analitičari, portfolio menadžeri i sl. S obzirom da svi oni imaju izuzetno važnu ulogu kao posrednici u investicionom ulaganju, podrazumeva se da su stručni i profesionalno osposobljeni za rad. […]

Share

Brokerske kuće u Srbiji

  Brokersko-dilerska društva, odnosno brokerske kuće u Srbiji su pravna lica koja su osnovana za obavljanje poslova posredovanja u trgovini hartijama od vrednosti. One posluju isključivo na organizovanom tržištu ili berzi, uz primenu posebnih pravila po Zakonu koji je propisan od strane nadležnog organa. Brokerske kuće u Srbiji, ali i u regionu Zapadnog Balkana ponovo […]

Share