Elektronsko bankarstvo

Elektronsko bankarstvo datira iz 1980. godine, ali je razvoj internet bankarstva i rast broja korisnika bio spor sve do početka devedesetih godina. Wells Fargo banka je maja 1995. godine izradila prvi Web bankarski program za obavljanje poslovanja putem interneta. Iste te godine osnovana je i prva specijalizovana Internet banka na svetu – Security First Network […]

Share