škola za brokereŠkola za brokere je neophodan preduslov kako bi se neko lice bavilo poslom brokera na berzi ili forexu. Učesnici berze su brokeri, dileri, investicioni savetnici i analitičari, portfolio menadžeri i sl. S obzirom da svi oni imaju izuzetno važnu ulogu kao posrednici u investicionom ulaganju, podrazumeva se da su stručni i profesionalno osposobljeni za rad. Berza je organizovano tržište na kome berzanski posrednici tj, članovi berze trguju određenim tržišnim materijalom. Ona je ujedno i pravno lice koje posluje u skladu sa Zakonom propisanim od strane nadležnih organa, te je u skladu sa tim neophodno da se za poslove posredovanja prođe odgovarajuća edukacija. Posle završene edukacije svaki od navedenih učesnika berze dobija potrebnu dozvolu od Komisije za hartije od vrednosti, što je dokaz da ispunjava sve neophodne zakonske preduslove za bavljenje ovim poslom. Drugim rečima, škola za za brokere učesnicima, odnosno članovima berze konkretno služi kao dokaz legitimiteta.

Brokeri kao pravna lica posluju u više različitih oblasti finansijskog sektora i prema tome se razlikuju po svom nazivu i vrsti posla koji obavljaju. Uglavnom se pod pojmom brokeri podrazumevaju brokeri koji rade na berzi, brokeri osiguranja i forex brokeri. Ovo su najčešći vidovi posredništva koje srećemo na berzi, a svaki od njih ima svoje specifičnosti. Svima im je zajedničko da za poslove za koje su specijalizovani moraju imati sve neophodne dozvole za rad koje propisuju naši zakoni. Osnovna oficijelna škola za brokere, odnosno kurs za brokere organizovana je od strane Komisije za hartije od vrednosti, u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata. Važno je napomenuti i to da nadležne institucije berze organizuju programske edukacije (kursevi, škole, seminari) u skladu sa potrebama, što predstavlja pravi put ka dobijanju licence za brokera. Postoje još dva kursa koje organizuje ova Komisija, a to su kurs za portfolio menadžera i kurs za investicionog savetnika. Način pohađanja nastave, polaganja ispita i dobijanje dozvole za obavljanje poslova brokera reguliše se Pravilnikom o sticanju zvanja i dobijanju dozvole za obavljanje poslova brokera, investicionog savetnika i portfolio menadžera. Profesionalni ulagači su najčešće ovlašćeni portfolio manadžeri koji uz odgovarajuću naknadu (success fee) upravljaju novcem individualnih klijenata čiji portfolio vode. Da bi dobio licencu portfolio menadžera, pojedinac mora da ima najmanje 3 godine iskustva u poslovima sa hartijama od vrednosti i mora da položi jako obiman ispit koji podrazumeva poznavanje matematičkih i statističkih metoda, principa analize finansijskih izveštaja i mnogih drugih. Portfolio menadžer mora da ovlada svim principima fundamentalne i tehničke analize hartija od vrednosti, mora da poznaje sve relevantne zakone i da poseduje značajne analitičke sposobnosti u domenu makroekonomije. Takođe uvek mora biti u toku sa dešavanjima na svetskim finansijskim tržištima. Svi oni koji se bave berzanskim poslovajem imaju  posebna prava i obaveze, ali pre svega veliku odgovornost na šta ih licenca za brokere obavezuje. Komisija za HoV je nezavisna i samostalna organizacija Republike Srbije odgovorna za funkcionisanje tržišta HoV u skladu sa zakonskim propisima. Njena osnovna uloga, koju škola za brokere omogućava, je da zaštiti investitore i obezbedi efikasnost i transparentnost berzanskog tržišta.

Share
This entry was posted in broker.