kurs za brokereU skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata Komisija za hartije od vrednosti organizuje kurs za brokera. To je jedan od tri kursa koje organizuje Komisija za HoV. Ostala dva su kurs za portfolio menadžera i kurs za investicionog savetnika. Pravilnikom o sticanju zvanja i dobijanju dozvole za obavljanje poslova brokera, investicionog savetnika i portfolio menadžera reguliše pohađanje nastave, polaganje ispita i dobijanje dozvole za obavljanje poslova brokera i može se naći na veb sajtu Komisije za hartije od vrednosti. Nastava za sticanje zvanja brokera, drugim rečima – kurs za brokera organizuje se po pravilu četiri puta godišnje, u terminima koji se objavljuju na veb sajtu najmanje 30 dana pre početka nastave. Kandidati prvog dana predavanja dobijaju raspored predavanja za ceo ciklus nastave, pri čemu se isti može naći i na veb sajtu Komisije u odeljku Nastava-Aktuelnosti.

Kurs za brokera traje oko 4 nedelje i održava se na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, s tim što se kandidatima obezbeđuje i praktična obuka na Beogradskoj berzi a.d. Beograd. Nastava se uglavnom odvija u popodnevnim terminima i vikendom, tako da ovaj kurs mogu pohađati i zaposleni ljudi. Radi lakšeg praćenja nastave i pripremanja ispita kandidati dobijaju udžbenik „Finansijska tržišta” i skriptu sa zakonima, na način koji Komisija za hartije od vrednosti objavljuje na svom veb sajtu pre početka izvođenja nastave. Kurs za brokera u jednom ciklusu, odnosno u jednoj grupi maksimalno može pohađati 40 kandidata. Svi kandidati koji se prijave nakon popunjavanja grupe se uključuju na listu čekanja radi pohađanja nastave u narednom ciklusu. Ukoliko je broj kandidata manji od 20, nastava se neće održati u predviđenom terminu, a polaznici imaju mogućnost na nastavu slučaju u narednom redovnom terminu.

Članovi berze su brokeri, dileri, investicioni savetnici i analitičari, portfolio menadžeri i sl. Budući da svi oni imaju vrlo važnu ulogu u poslovima posrednika u investicionom ulaganju, podrazumeva se da su stručni i profesionalno osposobljeni za rad, odnosno da su završili osnovni kurs za brokera. Osim tog kursa, postoje i specijalizovani kursevi za forex tržište, odnosno vanberzansko tržište. Ipak, sva ova lica moraju imati licencu za brokere, a sve ostalo spada u nadogradnju ove značajne baze znanja i stručnosti. Trgovanje na forexu je jedna od malobrojnih profesija koja ne poznaje granice. Može se krenuti sa niskim investicijama, a u deliću sekunde možete plasirati ili povući kapital. Rezultate trgovanja imate odmah, možete trgovati 24 sata dnevno tokom cele nedelje osim vikenda. Vaš biznis je uvek sa vama, a sve što vam treba je internet veza i kompjuter sa platformom za trgovanje. Forex specijalizovani kurs za brokera najviše koristi donosi onim polaznicima koji već imaju mogućnost da trguju na svetskim tržištima kao što su trejderi-dileri u bankama, privatna lica koja mogu da otvore račun za trgovanje, ljudi koji imaju pristup stranim investitorima, kompanije koje rade sa berzanskim robama, ali i i mnogi drugi.

Share
This entry was posted in broker.