Prednost investiranja na Forex Market-u

Investiranje danas više nije tako nedostižan i dalek pojam kao što je to bio tokom godina prošlog veka. Nova era je donela sa sobom, pored opšteg društvenog napretka, tehničko-tehnoloških inovacija i neke dobre novosti na polju savremenog poslovanja. Forex trgovanje je svakako jedna od njih jer suštinski predstavlja mogućnost investiranja na najvećem finansijskom svetskom tržištu […]

Share

Forex trejder je – Profesionalac

Najveća i najučestalija greška trejdera na Forex-u je trgovanje bez ikakvog prethodnog znanja i iskustva u poslovima investiranja. Statistički podaci koji pokazuju da oko 85 posto trejdera posluje sa gubicima, takođe, pružaju uvid u situaciju da većina onih koji nemaju uspeha na Forex-u, istovremeno ne poseduju ni neophodne veštine u trgovanju. Na suprotnoj strani, trejderi […]

Share

Kako investirati – Prva ili poslednja lekcija?

Forex trgovanje jeste posao investiranja i tako se treba odnositi prema toj vrsti delatosti. Za neke je ova rečenica kruna svega što se događa u Forex trgovanju ili nas možda ipak vraća na sam početak?! Elem, mnogi programi edukacije tek u svojim lekcijama zrelijeg poznavanja Forex-a obrađuju teme poput Risk control, Money management (Kontrola rizika, […]

Share

Elektronsko bankarstvo

Elektronsko bankarstvo datira iz 1980. godine, ali je razvoj internet bankarstva i rast broja korisnika bio spor sve do početka devedesetih godina. Wells Fargo banka je maja 1995. godine izradila prvi Web bankarski program za obavljanje poslovanja putem interneta. Iste te godine osnovana je i prva specijalizovana Internet banka na svetu – Security First Network […]

Share

Kurs za brokera

U skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata Komisija za hartije od vrednosti organizuje kurs za brokera. To je jedan od tri kursa koje organizuje Komisija za HoV. Ostala dva su kurs za portfolio menadžera i kurs za investicionog savetnika. Pravilnikom o sticanju zvanja i dobijanju dozvole za obavljanje poslova […]

Share

Škola za Brokere

Škola za brokere je neophodan preduslov kako bi se neko lice bavilo poslom brokera na berzi ili forexu. Učesnici berze su brokeri, dileri, investicioni savetnici i analitičari, portfolio menadžeri i sl. S obzirom da svi oni imaju izuzetno važnu ulogu kao posrednici u investicionom ulaganju, podrazumeva se da su stručni i profesionalno osposobljeni za rad. […]

Share

Brokerske kuće u Srbiji

  Brokersko-dilerska društva, odnosno brokerske kuće u Srbiji su pravna lica koja su osnovana za obavljanje poslova posredovanja u trgovini hartijama od vrednosti. One posluju isključivo na organizovanom tržištu ili berzi, uz primenu posebnih pravila po Zakonu koji je propisan od strane nadležnog organa. Brokerske kuće u Srbiji, ali i u regionu Zapadnog Balkana ponovo […]

Share

Najbolji poslovi u Evropi

Ekonomska kriza koja se iz zemalja evrozone preliva u Srbiju nije olakšala praćenje situacije koji su najbolji poslovi u Evropi. Evropska kriza koja traje već treću godinu ispoljava se smanjenim plasmanom robe i investicija na tržišta zemalja EU. Evropa mora da i se i dalje oslanja na jevtiniju radnu snagu iz inostranstva, i tzv. zemalja […]

Share

Poljoprivredna berza

Poljoprivredna berza, odnosno produktna berza u Novom Sadu je trenutno jedina institucija ove vrste u Srbiji koja organizuje tržište po principima berzanskog poslovanja na spot tržištu. Iako kod nas robne berze nisu zakonski regulisane, niti se roba tretira kao berzanski materijal ni u jednom zakonskom propisu, ovo tržište se u postojećim okolnostima organizuje po principima […]

Share

Honorarni poslovi od kuće

Prateći savremeno tržište rada u razvijenom svetu, ali i u Srbiji, možemo videti da honorarni poslovi od kuće postaju sve traženiji. Takođe uzimaju sve više učešća u ukupnom broju poslova koji se nudi na tržištu rada. Najveća prednost ove vrste poslova je mogućnost određivanja sopstvenog radnog vremena, mogućnost veće zarade, i na kraju ali ne […]

Share